آسفالت گرم

آسفالت گرم، مخلوطی است از سنگدانه های شکسته و دانه بندی شده و فلیر که در کارخانه ی آسفالت حرارت داده شده و با قیر گرم در درجه حرارت های معین، مخلوط و به همان صورت گرم برای مصرف در راه، حمل، پخش و کوبیده می شود. انواع اسفالت گرم:
  • آسفالت رویه (توپکا)
  • آسفالت آستر (بیندر)
  • اساس قیری
  • ماسه آسفالت
برای کنترل کیفیت آسفالت گرم آزمایشات متنوعی انجام می پذیرد که می توان به چند مورد آن اشاره نمود:
  • دانه بندی سنگدانه های آسفالت
  • تعیین درصد قیر نسبت به مخلوط اسفالت
  • تعیین مفدار فیلر آسفالت
  • تعیین روانی و مقاومت فشاری مارشال