تست تراکم خاک در محل

IMG-20210316-WA0019
تست تراکم خاک در محل

یکی از بخش های مطالعات ژئوتکنیک در راهسازی، ساختمان سازی و سد سازی مورد استفاده قرار می گیرد آزمایش‌های مربوط به تعیین دانسیته خاک می باشد که بر اساس استاندارد ASTM-D698 و ASTM-D1557 در آزمایشگاه اجرا می شود.