آزمایشات ژئوفیزیک

PearceGeo_PlateLoadTesting_03-sm2-e1599529744308
آزمایشات ژئوفیزیک

به طور کلی دانش ژئوفیزیک کاربردهای وسیعی در علوم پایه و مهندسی یافته است و با توجه به پیشرفت های فراگیر الکترونیک و مخابرات، مطالعه زمین با روش های ژئوفیزیک در حال توسعه می باشد. روش های ژئوفیزیک قادرند مشخصات زمین را در کمترین زمان و با کمترین دست خوردگی در محیط به دست دهند.