استاندارد و منابع

استاندارد های مربوط به بتن آماده: (تازه و سخت شده)

 

بتن آماده – ویژگی ها  (ویرایش ۱۳۹۷)ISIRI ۶۰۴۴
بتن سخت شده – قسمت ۱ : شکل، ابعاد و سایر الزامات آزمونه ها و قالب هاISIRI ۱۶۰۸-۱
بتن سخت شده – قسمت ۲ : ساخت و عمل آوری آزمونه ها برای آزمون های مقاومتISIRI ۱۶۰۸-۲
بتن سخت شده – تعیین مقاومت فشاری آزمونه ها – روش آزمونISIRI ۱۶۰۸-۳
افزونی های بتن ملات و دوغاب – الزامات مشترکISIRI ۲۹۳۰-۱
افزونی های بتن ملات و دوغاب – افزودنی های بتن – ویژگی هاISIRI ۲۹۳۰-۲
بتن تازه – قسمت ۱ : نمونه برداریISIRI ۳۲۰۱-۱
بتن تازه – تعیین روانی به روش اسلامپ – روش آزمونISIRI ۳۲۰۳-۲
بتن تازه – چگالی – روش آزمونISIRI ۳۲۰۳-۶
تعیین وزن مخصوص، بازدهی و مقدار هوای بتن (روش وزنی) – روش آزمونISIRI ۳۸۲۱
سنگدانه های بتنISIRI 302
بتن – تعيين مقاومت فشاري آزمونه‌هاي استوانه‌اي – روش آزمونISIRI 6048
بتن – ساخت و عمل آوری نمونه هاISIRI 3205
اتاق اختلاط – محفظه رطوبتISIRI 17040
بتن – اندازه گیری دمای بتن تازهISIRI 11268

استاندارد های مربوط به مصالح ساختمانی:

 

آجر رسی – ویژگی ها و روش های آزمون (ویرایش ۱۳۹۷)ISIRI ۷
بلوک های سفالی دیواری باربر و غیرباربر با سوراخ های قائم – ویژگی هاISIRI ۷۱۲۱
آجرهای رسی سبک غیر باربر با سوراخ های افقی و پنل های آجری رسی سبک – ویژگی هاISIRI ۷۱۲۲
اصلاحیه شماره ۱- آجرهای رسی سبک غیر باربر با سوراخ های افقی و پنل های آجریISIRI ۷۱۲۲-a
جداول بتنی پیش ساخته – ویژگی ها و روش های آزمونISIRI ۱۲۷۲۸
اصلاحیه شماره ۱- جداول بتنی پیش ساختهISIRI ۱۲۷۲۸-a
موزائیک سیمانی – قسمت ۱: برای کاربرد داخلی – ویژگی ها و روش های آزمونISIRI ۷۵۵-۱
موزائیک سیمانی – قسمت ۲: برای کاربرد بیرونی – ویژگی ها و روش های آزمونISIRI ۷۵۵-۲
بلوک های کف پوش بتنی – الزامات و روش های آزمونISIRI ۲۰۱۸۵
بلوک های سقفی مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوک – ویژگی ها و روش های آزمونISIRI ۲۹۰۹-۲
سنگدانه- سلامت سنگدانه با استفاده از محلول سولفات سدیم یا منیزیمISIRI 449
مقاومت سنگدانه درشت و کوچک اندازه در لس آنجلسISIRI 448
روش تعیین مقدار موادی از سنگدانه که از الک 75 میکرون می گذردISIRI 446
سنگدانه – آزمون های خواص حرارتیISIRI 17013-1
دانه های پهن – دانه های درازISIRI 11269
سنگدانه – آزمون های خواص مکانیکی و فیزیکی قسمت 9ISIRI 14874-9
دانه بندی سنگدانه های ریز و درشتISIRI 4977
سنگدانه- تعیین چگالیISIRI 4980
سنگدانه – کلوخه های رسی و دانه های سستISIRI 4978
ناخالصی های آلی سنگدانه های ریز مورد مصرف در بتنISIRI 4979
قیر و مواد قیری- تعیین استحکام و روانی مارشال مخلوط های آسفالتیISIRI 21075
سنگدانه – آزمون های خواص حرارتیISIRI 17013-1
سنگدانه ها، ازمون های خواص شیمیاییISIRI 19038-1
سنگدانه – تعیین درصد شکستگی سنگدانه های درشتISIRI 11568
سنگدانه – کاهش نمونه های سنگدانه تا اندازه آزمونISIRI 7146

استانداردها و نشریه های مربوط به آسفالت و قیر:

 

نمونه برداری از آسفالت جاده – آیین کارISIRI ۱۶۸۸
تعیین مقدار قیر استخراج شده از مخلوط های روسازی قیری (آسفالتی) – روش های آزمونISIRI ۱۶۸۹
تعیین وزن مخصوص حقیقی مخلوط های آسفالتی متراکم (آزمونه های پارافینی)ISIRI ۱۰۸۶۸
تعیین وزن مخصوص حقیقی مخلوط های آسفالتی متراکم (آزمونه های اشباع با سطح خشک)ISIRI ۱۲۳۸۰
تعیین مقاومت مخلوط های آسفالتی استفاده از دستگاه مارشالISIRI ۱۲۳۸۱
دستورالعمل نمونه گیری از مخلوط های آسفالتی متراکم شده برای ازمون آزمایشگاهیISIRI ۱۲۳۸۲
تعیین حداکثر وزن مخصوص و چگالی نظری مخلوط های آسفالتی متراکم نشدهISIRI ۱۲۶۵۱
تخمین کاربردی میزان پخش مواد قیری (آزمون سیری) – آیین کارISIRI ۱۲۶۵۲
آسفالت گرم – مشخصات فنیISIRI ۱۴۸۵۰
تعیین استحکام و روانی مارشال مخلوط های آسفالتی – روش آزمونISIRI ۲۱۰۷۵
آماده سازی آزمونه های آسفالتی با استفاده از دستگاه مارشال – روش آزمونISIRI ۲۱۰۷۶
نشریه ۲۳۴ : آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران – تجدید نظر اولCode ۲۳۴
آسفالت گرم- مشخصات فنیISIRI 14850
آسفالت گرم- مشخصات فنی ویرایش 1 ISIRI 14850 – A1
قیر و مواد قیری- تعیین درصد فضای خالی ISIRI 13548
قیر و مواد قیری- تعیین مقدار قیر استخراج شده ISIRI 11801
قیر و مواد قیری- تعیین درجه نفوذ قیر ISIRI 2950
قیر و مواد قیری- دانه بندی سنگدانه های حاصل از استخراج ISIRI 1154