آموزش و مقالات

مدیریت ریسک در آزمایشگاه های آزمون یا کالیبراسیون

مقدمه تفکر مبتنی بر ریسک در مراکز آزمایشگاهی موضوع جدیدی نیست، در ویرایش قبلی استاندارد ISO/IEC 17025:2005 از اصطلاح ریسک ...

نمونه گیری بتن تازه مطابق استاندارد ملی ایران شماره های 1-3201 و 3205

نمونه برداری:      نمونه برداری فرآیندی است که طی آن بعضی از اعضای یک جمعیت بعنوان نمایندگان آن جمعیت انتخاب ...

رواداری آزمونه ها و قالب های بتنی مطابق ویرایش 1401 استاندارد 1-1608

بتن سخت شده– قسمت :1 شکل، ابعاد، سایر الزامات آزمونه ها و قالبها هدف و دامنه کاربرد این استاندارد مربوط ...

آزمایش اسلامپ بتن

سنجش مخروط اسلامپ وارونه (Concrete slump test) اسلامپ بتن (یا ملات) یا مخروط اسلامپ وارونه به وسیله یک آزمایش نسبتا ...

آزمایش مغزه گیری بتن

آزمایش و روش تهیه نمونه های مغزه گیری [کرگیری] و تیر های اره شده بتنی اهداف تهیه نمونه های مغزه ...

آزمایش بارگذاری صفحه

آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) یکی از متداولترین آزمایش ‌ها در مطالعات صحرایی است. با استفاده از ...

آزمایش بتن

آزمایش بتن چیست؟ آزمایش بتن، به آزمایشی گفته می شود که برای تست کردن بتن این ماده ی بسیار کاربردی ...