بتن و مصالح ساختمانی

depositphotos_125532248-stock-photo-concrete-cubes-chaotic-background
بتن و مصالح ساختمانی

این آزمایشگاه با بهره گیری از اساتید با سابقه دانشگاه و در راستای پاسخگویی به نیاز پروژه های کوچک و بزرگ عمرانی به انجام آزمایش‌های بتن و مصالح مربوطه، درزمینه‌های مختلف آزمایشگاهی و آزمایش‌های کارگاهی، آمادگی خود را جهت ارائه خدمات فنی اعلام می‌نماید.