آرماتوریابی در بتن (کاورمتری)

امروزه به کمک دستگاه های آشکار ساز موجود که تنوع بسیار بالایی هم دارد، قابلیت اسکن اعضای موجود در سازه های بتنی فراهم شده است. اسکن بتن می تواند برای آشکار سازی نواقص زیر سطح مانند حفره ها، لایه لایه شدن و وصله های کم کیفیت استفاده شود. علاوه بر این، روش های تست غیر مخرب بتن مانند روش اسکن میلگرد را می توان برای یافتن میلگردهای فلزی، رشته های فشار کششی ، لوله ها یا سایر اجزای سازه ای و غیر سازه ای استفاده کرد.

شایان ذکر است روش های متفاوتی برای دریافت اطلاعات از اعضای داخلی سازه های بتنی وجود دارد که مهرات اپراتور نیز در این موضوع نقش حائز اهمیتی ایفا می نماید. نقطه ضعف استفاده از این روش غیر مخرب این است که  با توجه به اینکه دستگاه آشکارساز مبتنی بر فرستادن امواج الکترومغناطیس اعضای داخلی در بتن عمل می کند، لذا در نزدیکی کابل های فشار قوی یا دکل های مخابراتی و … نتیجه قابل قبولی از اسکن حاصل نخواهد شد. 

به هر حال این روش، راهی کم هزینه، سریع و غیر مخرب جهت گرفتن اطلاعات از اعضای سازه ای و غیر سازه ای داخل بتن بوده و همچنین گاها جهت برآورد میلگرد موجود در سازه هایی که قصد تخریب آن ها را دارید قابل استفاده می باشد.