انتقادات و پیشنهادات

از اینکه شرکت آمایش بتن اسپادانا را در ارتقا سطح خدمات یاری می فرمائید؛ متشکریم: