بازرسی چشمی (VT)

weld-inspection-e1594123325567
بازرسی چشمی

آزمون چشمی یا Visual Test روشی برای شناسایی نواقص و عیوب سطحی است. با توجه به اینکه هر برنامه کنترل کیفیت که بازرسی چشمی بخشی از آن باشد، یک سری آزمایشات متوالی در طول مراحل ساخت را شامل می شود و سطوح معیوب شناسایی می شوند که قطعا در کاهش هزینه ها تاثیر به سزایی خواهد داشت. به بانی مختصرتر، بسیاری از عیوب که بعدها با روش های پیشرفته تری کشف خواهند شد در همان ابتدا با آزمایش چشمی قابل شناسایی و کشف می باشد. در بازرسی چشمی ابعاد و فواصل جوشکاری نیز مورد بررسی و اندازه گیری قرار می گیرد و مطابق نقشه ها کنترل می گردد. در سازه های فلزی 100% مقاطع با آزمون چشمی کنترل می شوند در نتیجه تستس ارزان و کارامد خواهد بود.

شرکت آمایش بتن اسپادانا (آبا) همواره با کادری مجرب و با سابقه در تلاش برای ارتقای کیفیت جوش سازه های فلزی با نظارت و کنترلی دقیق مطابق با آخرین آیین نامه ها و استاندارد ها بوده و در خدمتگذاری جهت انجام آزمایش های NDT در استان پهناور اصفهان پیشرو بوده است.