آزمایشات آزمایشگاهی

plate-bearing-cbr-ev2-testing
آزمایشات آزمایشگاهی

پس از اخذ نمونه خاک و سنگ از عملیات حفاری نوبت به انجام آزمایشاتی در داخل آزمایشگاه می رسد که به وسیله آن بتوان مشخصات ظاهری، فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی آن را مشخص نمود. برخی از این آزمایشات عبارتند از دانه بندی، حدود اتربرگ، هیدرومتری، مقاومت تک محوره، مقاومت سه محوره، برش مستقیم، تحکیم، تراکم، تعیین میزان سولفات موجود در خاک، مقدار ph خاک و…