بتن سخت شده

روش های تعیین مقاومت فشاری بتن سخت شده

جهت تعیین مقاومت فشاری بتن سخت شده روش های مخرب و غیر مخرب آزمون وجود دارند. طبیعتا نتایج آزمون های مخرب دقیق تر خواهد بود. از جمله این آزمایش ها می توان به آزمایش چکش اشمیت، مغزه گیری (کرگیری) و التراسونیک اشاره نمود.

آزمایش مغزه گیری از بتن سخت شده چیست؟

آزمایش مغزه گیری از بتن سخت شده یا اصطلاحا کرگیری، یکی از آزمایش های  مخرب جهت تعیین مقاومت فشاری بتن می باشد و توسط آزمایشگاه هایی که دارای صلاحیت پایه 2 در گرایش بتن نزد وزارت راه و شهرسازی می باشند قابل انجام است. برای نموه نه گیری، آزمایشگاه از محل پروژه کارفرما در مقاطع درخواستی اقدام به نمونه گیری کرده و سپس تحت شرایطی که استاندارد تعیین می نماید، این نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شده و بعد از نگهداری و آماده سازی مورد آزمون قرار می گیرند.

در چه مواردی درخواست کرگیری را داشته باشیم؟

1- آزمایش بتن تازه به هر دلیلی انجام نشده باشد و در نتیجه نتایجی جهت تحلیل مقاومت بتن در دسترس نباشد.

2-   نتیجه گزارش آزمایش 28 روزه بتن تازه و قابل قبول نباشد. (در مواقعی که اختلاف جواب 28 روزه تا مقاومت مشخصه بتن کم باشد، عموما تا زمان حداکثر 90 روز جهت آزمایش نمونه شاهد اقدام نمائید تا در صورت به جواب رسیدن نمونه شاهد متحمل هزینه کرگیری نشوید)

3- جواب بتن تازه قابل قبول باشد اما به هر دلیلی کارفرما از کیفیت بتن تحویل شده در محل و یا نحوه اجرای آن توسط پیمانکار تردید داشته باشد. به عنوان مثال پس از بتن ریزی کارفرما متوجه موارد مشکوکی نظیر حفره ها یا ترک های عمیق و زیاد در سطح بتن اجرا شده شود.

در موارد فوق الذکر آزمایش مغزه گیری می تواند راه حلی مناسب جهت اطلاع از وضعیت بتن اجرا شده باشد. نکته بسیار مهم در آزمایش کرگیری که مزیت آن محسوب می شود این است که نتیجه حاصل از این آزمایش بسیار راهگشا تر از نتیجه آزمون بتن تازه خواهد بود. علت آن هم این است که در آزمایش بتن تازه شرایط نگهداری بتن بسیار مطلوب و کنترل شده است در حالی که نمونه های آزمایش بتن سخت شده از سر پروژه با شرایط محیطی موجود در پروژه خواهد بود.

چه شرایطی جهت نمونه گیری بتن سخت شده باید فراهم باشد؟

رعایت این نکته برای مغزه گیری بسیار حائز اهمیت است که از زمان بتن ریزی حداقل 14 روز گذشته باشد. بدیهی است هرچه از سن بتن بگذرد بسته به رعایت شرایط رطوبتی و دمایی مناسب، مقاومت بتن رشد خواهد نمود. همچنین با توجه به اینکه دستگاه کرگیری نیاز به آب و برق دارد، بایستی ابن دو مورد نیز در نزدیکی محل های نمونه برداری در دسترس باشد.


مزایا و معایب مغزه گیری از بتن سخت شده؟

الف) مزایا

1- تعیین عدد مقاومت فشاری در شرایط واقعی پروژه

2- قابلیت انجام پروژه در موقعیت عمودی، افقی و زاویه دار

3- دقت بسیار بالای جواب آزمایش نسبت به سایر روش های تعیین مقاومت فشاری بتن سخت شده

ب) معایب

1- مخرب بودن آزمایش و امکان برش آرماتور

2- هزینه بالاتر نسبت به سایر روش های تعیین مقاومت فشاری بتن سخت شده